Spoločnosť Solmo, s.r.o. bola založená v novembri roku 2000.
Jej hlavnou činnosťou je predaj soli a soľných výrobkov.
Je dcérskou spoločnosťou firmy Solné mlýny Olomouc, ktorá má v oblasti spracovania kamennej soli a výroby soľných produktov viac ako 75 ročnú tradíciu. Vysokú kvalitu ich výrobkov potvrdzuje aj získanie certifikátu EN ISO 9001 v roku 1996.
Kvalitu finálnych výrobkov umocňuje aj kvalitná surovina (kamenná soľ), ktorá sa ťaží v Bernburgskej náhornej plošine v Nemecku.

Výrobky vyrábané v akciovej spoločnosti Solné mlýny Olomouc sú prostredníctvom našej spoločnosti Solmo, s.r.o. dovážané a distribuované do celej Slovenskej republiky, pre všetky odvetvia národného hospodárstva: potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, správy ciest, chemický priemysel, obchodnú sieť, kožiarsky priemysel, textilný priemysel,...


Solmo, s. r. o. Brezno,  Nám. gen. M. R. Štefánika 6, P. O. BOX 22, 977 01 Brezno
Tel.:  00421-(0)48-611 1905, 611 1904, Fax: 048-611 1195, Mob: 0905 732 758
e-mail: solmo@stonline.sk, http:// www.solmo.sk
© 2002