Spoločnosť Solmo, s.r.o. bola založená v novembri roku 2000.
Jej hlavnou činnosťou je predaj soli a soľných výrobkov.
Je dcérskou spoločnosťou firmy Solné mlýny Olomouc, ktorá má v oblasti spracovania kamennej soli a výroby soľných produktov viac ako 75 ročnú tradíciu. Vysokú kvalitu ich výrobkov potvrdzuje aj získanie certifikátu EN ISO 9001 v roku 1996.
Kvalitu finálnych výrobkov umocňuje aj kvalitná surovina (kamenná soľ), ktorá sa ťaží v Bernburgskej náhornej plošine v Nemecku.

Výrobky vyrábané v akciovej spoločnosti Solné mlýny Olomouc sú prostredníctvom našej spoločnosti Solmo, s.r.o. dovážané a distribuované do celej Slovenskej republiky, pre všetky odvetvia národného hospodárstva: potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, správy ciest, chemický priemysel, obchodnú sieť, kožiarsky priemysel, textilný priemysel,...


Solmo, s. r. o. Brezno,  Švermová 1030/12, 977 01 Brezno
Ing. Vladimír Strmeň Mob: 0905 732 758, 0908 662 188
Sklad: Cesta osloboditelov 8, Brezno 977 03
Mob: 0905 814 954
e-mail: solmo@solmo.sk, http:// www.solmo.sk
Ochrana osobných údajov
© 2002