Spoločnosť:
 Meno, priezvisko:
 Adresa:
 Telefón:
 Fax:
   Odpoveď nie je nutná Prosím odpoveď
 Text správy:
 

Solmo, s. r. o. Brezno,  Švermova 1030/12, P. O. BOX 22, 977 01 Brezno
Tel.:  00421-(0)48-611 1905, 611 1904, Fax: 048-611 1195, Mob.: 0905 732 758
e-mail: solmo@stonline.sk, http:// www.solmo.sk